Comunitățile feministe există translocal - impulsurile codirecționate apar independent unele de altele în diferite părți ale lumii. La începutul anilor 90, ciberfeminismul a apărut în cadrul grupului australian VNX matrix și a Ciberfeminoclubului rusesc. Concomitent cu existența unor astfel de configurații spațiale neașteptate, conexiunea mișcărilor feministe în timp poate fi dificilă de construit chiar și în cadrul aceleiași localități.
Calendarul proiectului:
15 mai - 15 august
lucrul la proiectele și materialele pentru zină
Septembrie-Noiembrie
prezentarea rezultatelor proiectului în țările participante
Translocalități feministe
proiect de cercetare
Când istoria feminismului este descrisă prin paradigma de „val", specificul local al mișcării feministe americane apare ca paradigmă universală. Cu toate acestea, istoria mișcărilor feministe din alte părți ale lumii nu se încadrează în logica „valurilor". De exemplu, dezvoltarea feminismului are propriile sale caracteristici în Germania de Est și în țările din fosta Uniune Sovietică.

Cum să descriem diferit istoria feminismului, ținând cont de specificul local? Care sunt genealogiile științei, artei, activismului feminist din Germania și din spațiul post-sovietic? Cum să descriem aceste povești, incluzând sensibilitatea față de multiplele inegalități, caracteristică pentru feminismul modern?

Propunem artistelor, cercetătoarelor și activistelor din țările post-sovietice explorarea acestor teme.

În cadrul proiectului vor fi susținute mai multe proiecte independente ale participantelor/ților din Rusia și din țările Parteneriatului Estic (selecția a avut loc în martie) și va fi creat de asemenea zina colectivă Translocalități feministe. Aplicația pentru participarea la zină poate fi depusă până pe 10 mai!
Sprijin financiar
Parteneri